Non İnvaziv Prenatal Test (NIPT)
0 232 464 91 91
Doktorlar İçin  »  Neden Panorama Test?
Neden Panorama Test?
Siz ve hastalarınıza mevcut en hassas ve geniş kapsamlı genetik bilgiyi veriyoruz.

Panorama prenatal test, günümüzdeki diğer tarama testlerine göre en geniş kapsamlı ve en hassas non-invaziv prenatal testtir. Günümüzdeki mevcut non-invaziv prenatal testler arasında en yüksek hassaslıkla 13, 18, 21, X ve Y anöploidileri için kişiselleştirilmiş risk skorları verir.

Daha geniş kapsamlı
• Diğer prenatal testlerden daha fazla sayıda kromozom anomalisini belirler

Mevcut diğer prenatal testlere göre daha yüksek hassaslık
• Değerlendirilen tüm kromozomların sürekli yüksek seviyelerde tespiti
• Düşük fetüs fraksiyonlarında non-invaziv prenatal testlerdeki en iyi sonuç
• Gebeliğin 9.haftasından itibaren hassas sonuçlar

İnvaziv testlerden kaçınmanız için güvenli ve pratik bir yöntem
• Anneden alınan kan örneği kullanılır

NATUS metodolojisi 
• Eşsiz SNP teknolojisi sayesinde etkili ve verimli hedef sekanslama
• Artırılmış hassaslık ve özgüllük
• Her hasta için kişiselleştirilmiş risk skoru

Geniş Kapsamlı

Panorama prenatal test geniş kapsamlı ve hassas olup hastaya özgü kişiselleştirilmiş risk skoru sağlar

Kromozom 21, 18, 13, X ve Y anöploidi riskini belirler.

Cinsiyet kromozomları neden önemlidir?
Yapılan son çalışmalar bu anöploidilerde görülen fiziksel, gelişimsel ve duygusal sorunlara yönelik erken müdahalenin etkili olduğunu tespit etmiştir. Eğer siz, hastanız ve pediatri uzmanı bu özellikleri bilirse çocuğun yaşam kalitesini yükseltmek için daha erken tedavi uygulanabilir. 1, 2, 3, 4

Hassas
Tek nükleotid polimorfizmi(SNP) teknolojisini kullanan Panorama testin benzersiz metodolojisi sayesinde diğer sayma ve kantitatif metotodolojiyi kullanan NIPT testlerine göre hastalarınızda daha etkili ve hassas sonuç alınır.
NATUS(Next Generation Aneuploidy Testing Using SNPs) metodolojisi anne kanındaki, anne ve fetüs DNA’sı içeren karışımda özel genetik bölgeleri değerlendirir. Böylece düşük fetüs fraksiyonlarında bile Panorama testi tüm kromozomlarda tutarlı duyarlılık ve belirlilik sağlar. Böylelikle hastaya özgü kişiselleştirilmiş risk skorunu daha iyi hassaslık ve özgüllük belirleyerek yalancı pozitif, yalancı negatif ve sonuçsuz tarama oranını çok düşürür.

Prenatal test çalışmalarının karşılaştırması 


Anne kanındaki fetüs DNA fraksiyonu gebelik haftasına göre değişmekle beraber gebeliğin erken dönemlerinde daha düşük miktardadır. Kullandığımız SNP teknolojisi sayesinde, Panorama testi gebeliğin 9.haftasından itibaren düşük fetüs fransiyonlarına rağmen yüksek tespit oranı sağlar. 


Neden Panorama Test


EVDEN KAN ALMA
Copyright © 2013 Biolab Laboratuvarlar Grubu - İzmir Laboratuvar| Tüm Hakları Saklıdır.